Các trường liên kết Úc

Các trường liên kết Úc

Đăng bởi: pandaosc

Ngày đăng: 01/09/2017

Du học Úc

693 lượt xem

High schools:
 1. Taylors College
 2. Kilmore Private High school
 3. SA Government Schools
 4. Education Quensland International (EQI)
 5. John Paul International College
 6. ACT Government Schools
VTE &English:
 1. Navitas English
 2. William Anglis Institute
 3. Hawthorn Melbourne
 4. Embassy English
 5. ILSC
 6. Kaplan International
 7. Phoenix Academy
College & Institute:
 1. William Angliss Institute
 2. Kaplan International
 3. Blue Moutain IHMS
 4. SAE
University:
 1. Monash University
 2. RMIT
 3. The University of Melbourne
 4. Deakin University
 5. Macquarie University
 6. University of Technology, Sydney
 7. The University of New south Wales
 8. The University of Sydney
 9. University of South Australia
 10. The University of Adelaide
 11. Carnegie Mellon University-Adelaide campus
 12. The University of Western Australia
 13. Queensland University of Technology
 14. Bond university
 15. The University of Quensland
 16. Australia National University
 17. International College of Management Sydney

Bài viết liên quan

Bình luận

Bản quyền © 2019 PandaOSC | Thiết kế bởi Kalzen Media